www.szkola-best.pl
O nasAkademia przedszkolakaRekrutacjaMetody nauczaniaKursyOferta dla firm


Metody Nauczania
 


Kursy językowe organizowane przez Prywatną Szkołę języków Obcych Best nastawione są na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych, tj. pisania, mówienia, słuchania oraz czytania. Szczególny nacisk kładziemy na ćwiczenie umiejętności niezbędnych do komunikowania się w języku obcym, w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego.

Założenia programowe szkoły oparte są głównie na metodzie komunikacyjnej. Największy nacisk kładziemy na mówienie, gdyż w ten właśnie sposób najczęściej posługujemy się językiem obcym i to ten aspekt języka sprawia wielu osobom najwięcej trudności. Często bariera w mówieniu spowodowana jest strachem przed popełnieniem błędu. Metody i techniki nauczania dostosowane są do tego, aby jak najwięcej mówić na zajęciach, by poczuć się pewnie i bezpiecznie.

Zasadą wprowadzania nowego materiału jest przedstawianie go w kontekście, a następnie przyswojenie przez aktywne uczestniczenie w różnorodnych ćwiczeniach bazujących na sytuacjach , które są maksymalnie zbliżone do życia codziennego.

W trakcie zajęć wykorzystywane są materiały autentyczne: artykuły z prasy, filmy, gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.
Praca w czasie zajęć organizowana jest na różne sposoby: praca indywidualna, w parach, grupach, debaty, projekty, prezentacje.

W trakcie kursów pracujemy z podręcznikami renomowanych wydawnictw m.in. : Oxford University Press, Cambridge UP, Pearson Longman, Hueber, a także korzystamy z różnorodnych materiałów przygotowanych przez lektorów, dostosowanych do potrzeb grypy. Współpracujemy również z metodykami i przedstawicielami w/w wydawnictw.